Train The Trainer course 2016-2017

Interested in becoming a trainer on sustainable development, with a focus on transitions and natural resources? Check the T3-course here...

Artikel: Mijnbouw en de SDGs

Lees het artikel in onze E-Bib

Grensoverscheidende Duurzaamheid

De nota zoomt in op de wederzijdse versterking tussen de thema’s ‘duurzaamheid’ en ‘internationalisering’ in het Vlaamse hoger onderwijs, als een gepast antwoord op maatschappelijke uitdagingen. Nu in de E-bib

Becoming a trainer on sustainable development
Challenging the Mining Industry
Nota Vlaamse Overheid

Eerste artikel in de serie publicaties door Train the Trainers - trainees 2016.

EDGE-kit helpt docenten duurzaamheid te integreren in economische opleidingen.