Generatie Transitie Brochure

Auteur: 
CATAPA

Generatie Transitie biedt, vertrekkende vanuit de problematiek van niet-hernieuwbare grondstoffen als complex en internationaal duurzaamheidsvraagstuk, concrete perspectieven en instrumenten aan docenten en studenten om duurzame ontwikkeling handen en voeten te geven in de criteria van opleidingen in het Hoger Onderwijs. Zo wil dit project bijdragen aan de vorming van competente professionelen en burgers binnen Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). We willen hen stimuleren om hun denken en doen te plaatsen binnen de complexe mondiale realiteit, zich voor te bereiden op verandering en om een bijdrage te leveren aan transitie naar een duurzame samenleving.

Wil je graag meer weten?

Op woensdag 17 mei organiseert CATAPA samen met denktank Oikos een symposium om de uitkomsten van de afgelopen drie jaar van het project Generatie Transitie te presenteren. Tevens wordt op dit symposium gekeken naar de toekomst van duurzaamheid in het hoger onderwijs.

Lees ook meer over Generatie Transitie in onze nieuwe brochure via de onderstaande link.

Attachments: