KMO-experience Reisverslag Noord-Spanje

Auteur: 
KMO-management studenten
Tags: 
natural resources

De algemene doelstelling van deze studiereis is dat de studenten kennismaken met alternatieve vormen van bedrijfsvoering (coöperatieven, innovatieve technologieën, duurzaamheidscertifiëring enz.), het belang van innoveren en duurzaamheid binnen KMO’s en hoe deze alternatieve bedrijfsvoering een antwoord kan vormen op een veranderend financieel klimaat.

Hiervoor worden bezoeken ingepland aan de innoverende onderneming Grupo Init en coöperatieven zoals Coop57 en Mondragón Corporation. Ook wordt een bezoek gebracht aan de goudmijn Boinás en aan de bio-boerderij in Valmayor. Aan de universiteit van het Baskenland wordt toelichting gegeven over de veranderende economie de laatste 30 jaar. Dankzij het rijke verleden van het Baskenland en het noorden van Spanje, dankzij de staalindustrie die werd ondersteund door grootschalige steenkoolontginning, het daaropvolgende economisch verval en de heropleving met dank aan een vernieuwende alternatieve economie, vormt deze regio de ideale locatie voor deze KMO-experience.

Door zelf mee in te staan voor de organisatie van de reis leren de studenten initiatief nemen en contacten leggen in het buitenland. Tijdens de reis zelf krijgen ze de nodige input tijdens bedrijfsbezoeken, waar steeds de focus ligt op interactie en uitgebreid de mogelijkheid is om vragen te stellen of bedenkingen te tonen bij de gegeven rondleiding. Achteraf denken de studenten verder na voor de opmaak van hun algemeen reflectieverslag en verslagen van de bedrijfsbezoeken.