Doelstellingen

Het project ‘generatie transitie’ biedt, vertrekkende vanuit de problematiek van niet-hernieuwbare grondstoffen als complex en internationaal duurzaamheidsvraagstuk, concrete perspectieven en instrumenten aan docenten en studenten om duurzame ontwikkeling handen en voeten te geven in de curricula van opleidingen in het hoger onderwijs. Zo wil dit project bijdragen aan de vorming van EDO-competente professionelen en burgers die hun denken en doen zien binnen de complexe mondiale realiteit, die voorbereid zijn op verandering en een bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving.