Thesis- en doctoraatsprojecten

Category: 
Thesis- en doctoraatsprojecten

KONING BOUDEWIJN STICHTING - FONDS ELISABETH & AMÉLIE

Nieuw thematisch reisbeurzenprogramma voor studenten uit ontwikkelingslanden rond het thema “Toegang tot water en waterbeleid in ontwikkelingslanden”  

Country: 
Bolivia
Category: 
Thesis- en doctoraatsprojecten

Voorbeelden: De goudketenanalyse, the Unexplored Urban Mine, De sociale en ecologische impact van mijnbouw, de Cajamarca Case,

Opportunities and limitations of community participation (formal and non-formal) in the context of company-community conflicts.